Kommende gudstjenester

Søndag d. 6-11 kl. 14:00

Præst: Jakob Rahbek

Konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten


Søndag d. 27-11 kl. 14:00

Præst: Jakob Rahbek

Agerskov Gospel Kids medvirker ved gudstjenesten

Prædikentekst: Matt 21,1-9

Indsamling: Agerskov Gospel Kids

Børnekirke i sognehuset under prædiken


Næste onsdagsmiddag

Onsdag d. 2-11 kl. 17:00


Følg os på Facebook


Seneste nyt

Konfirmandundervisningen er begyndt

Så er konfirmandundervisningen begyndt. I år bliver det til valgmenighedens hidtil største hold på 31 elever. Undervisningen foregår i sognehuset hver fredag fra kl. 8.20-10.05, og Niels Andersen og Knud Lund hjælper præsten i undervisningen.

På grund af det store hold har vi som menighed tilbudt at holde konfirmation to dage i foråret. Konfirmationen bliver lørdag den 13. maj, hvor ti skal konfirmeres og så søndagen efter d.14. maj, hvor tretten skal konfirmeres. De øvrige otte følger blot konfirmandforberedelsen i menigheden, men skal konfirmeres hos deres lokale præst. 

Ønsk dem rigtig hjertlig velkommen, når de kommer til gudstjeneste.
Bed for dem, at de i undervisningen må vokse og blive grundfæstet i troen.
Og se frem til konfirmandgudstjenesten den 6. november kl. 14.00, hvor de på forskellige måder vil medvirke.

3-10-2016

Så blev det efterår

Høstfest

2-10-2016

TRO

En del af vores bekendelsesgrundlag er trosbekendelsen, der kort sammenfatter den kristne tro på Bibelens Gud som vores skaber og frelser. Vi ønsker, at Agerskov Valgmenighed skal være et sted, hvor nye gæster i kirken må få del i denne tro, og hvor de, der allerede tror, må finde inspiration og hjælp til at blive i troen.

NÆRVÆR

Vi ønsker at Agerskov Valgmenighed må være et fællesskab, og ikke blot en forsamling. Et fællesskab, hvor vi kender og hjælper hinanden, og hvor vi tager ansvar for hinandens trivsel. Derfor ønsker vi at vores aktiviteter er præget af nærvær, både mellem præst og menighed og indbyrdes mellem menighedens medlemmer.

UDRUSTNING

Vi ønsker at Agerskov Valgmenighed må være et sted, hvor alle har en plads og en funktion, og hvor den enkelte kan hente hjælp og inspiration til selv at bære visionen videre. Derfor ønsker vi at ”klæde medlemmerne på” til at tage del i arbejdet, for eksempel gennem deltagelse i en af de mange tjenestegrupper.