Kommende gudstjenester

Søndag d. 2-4 kl. 11:00

Præst: Jakob Rahbek

Børnekirke under prædiken

Prædikentekst: Luk 1,26-38
 


Søndag d. 16-4 kl. 11:00

Præst: Jakob Rahbek

Børnekirke under prædiken

Prædikentekst: Mark 16,1-8


Næste onsdagsmiddag

Onsdag d. 5-4 kl. 17:00


Følg os på Facebook


Seneste nyt

TRO

En del af vores bekendelsesgrundlag er trosbekendelsen, der kort sammenfatter den kristne tro på Bibelens Gud som vores skaber og frelser. Vi ønsker, at Agerskov Valgmenighed skal være et sted, hvor nye gæster i kirken må få del i denne tro, og hvor de, der allerede tror, må finde inspiration og hjælp til at blive i troen.

NÆRVÆR

Vi ønsker at Agerskov Valgmenighed må være et fællesskab, og ikke blot en forsamling. Et fællesskab, hvor vi kender og hjælper hinanden, og hvor vi tager ansvar for hinandens trivsel. Derfor ønsker vi at vores aktiviteter er præget af nærvær, både mellem præst og menighed og indbyrdes mellem menighedens medlemmer.

UDRUSTNING

Vi ønsker at Agerskov Valgmenighed må være et sted, hvor alle har en plads og en funktion, og hvor den enkelte kan hente hjælp og inspiration til selv at bære visionen videre. Derfor ønsker vi at ”klæde medlemmerne på” til at tage del i arbejdet, for eksempel gennem deltagelse i en af de mange tjenestegrupper.