Lørdag den 13. maj og søndag den 14. maj blev der afholdt konfirmation i Agerskov Valgmenighed.

Præsten talte om “Jesus som synderes ven” ud fra Luk 15,1-7 om det fortabte får og om syndere og toldere der holdt sig til Jesus.

Præstens budskab kan summeres op i følgende sætninger

  • Kirken er også for jer, når I fejler og synder – ja særligt på det tidspunkt, for Jesus han er synderes ven
  • “Dette billede, som er ældste billede af Jesus, der er lavet af kristne, blev vist til gudstjenesten – Det viser, hvor stærk lignelsen om Jesus, der finder det forsvundne får, har virket allerede for 1800 år siden.”
  • At hyrden gik ud for at finde et enkelt lam, viser, at I konfirmander ikke blot er som en dråbe i et stort menneskehav, men hver og en er betydningsfuld for Gud”
  • “Bibelen fortæller, at Jesus ofrede sig ikke bare ved at bære et tungt får – som hyrden gjorde, men ved at tag vores skyld på korset,

 

 

 

Præsten fremviste også det allerældste billede, vi har af Jesus overhovedet. Det er en graffititegning af en ukendt gerningsmand, der ville gøre nar af Jesus. Manden eller drengen havde afbillede Jesus som et æsel på et kors. Det, som verden gør nar af, det er det dyrebareste for en kristen. For det viser, at Jesus han er synderes ven.

 

Konfirmation lørdag d. 13. maj

Om lørdagen blev 10 unge konfirmeret.

Øverste fra venstre: Laura Emilie Holm, Jakob Rahbek, Oliver Clausen, Sebastian Hoffmann, Jonas Refslund-Nørgaard, Freja Buchholz

Nederst fra venstre: Laura Andersen, Maica Astrup Jørgensen, Sara Krüger Boll, Sine Bech Clausen, Julia Kazimirzak Brink

Flere billeder fra dagen:

Konfirmanderne og præst gør sig klar i sognehuset, mens tiden nærmer sig…

Procession af spændte konfirmander…

Kirken var fyldt helt op, og der blev sunget godt med på salmerne

Til hver enkelt konfirmand var der en tilspørgelse, en velsignelse og et konfirmandord, de selv havde valgt.

Efter en time og et kvarter var gudstjenesten forbi, og konfirmanderne kunne forlade kirkesalen i sin procession

Og så blev der ønsket tillykke

Konfirmationen søndag d. 14. maj

Søndag blev 13 unge konfirmeret.

Øverst stående fra venstre: Anne Madsen, Jakob Rahbek, Magnus Christensen, Marcos Demant Justesen, Magnus Priess Zinck, Noah Beck, Rasmus Wielandt Baltzer Pedersen, Clara Rosenkvist, Ida Tygesen.

Nederst siddende fra venstre: Amalie Raeder, Malene Lausten Jørgensen, Louise Rønberg Andersen, Emmelie Victoria Deichgräber Steffensen, Camilla Oldrup Mikkelsen.

Lidt flere billeder fra dagen

Konfirmanderne nyder solen og den sidste friske luft, før det går løs..

To spejdere førte fanen for at gøre konfirmationen ekstra festelig og højtidlighed

 

Til hver af konfirmanderne havde præsten en personlig hilsen ud fra deres konfirmandord.

Også om søndagen fik alle konfirmanderne en velsignelse med ønsket om, at de måtte holde fast i troen på Jesus

Konfirmanderne gik ned til sangteksten  “Kende dig Jesus, kende dig. Det er det største Ja”

Gæsterne og konfirmanderne kunne både lørdag og søndag glæde sig over et skøn solrig konfirmationsdag.

Konfirmationsundervisningen er afsluttet

De to konfirmationsgudstjenester var samtidigt afslutningen på at et længere undervisningsforløb med i alt 30 konfirmander. Præsten siger tak for jeres opmærksomhed, medleven og glæde over undervisningen og ser frem til at se jer igen til K-klub om små to uger.