I juni havde vi i valgmenigheden to noget anderledes ”prædikener”, da præsten havde valgt at benytte pinsedag og den efterfølgende gudstjeneste til at holde to fyldige undervisningssektioner om Helligånden. Spørgsmålet var særligt, hvordan vi skal forstå de bibelske begreber åndsdåb og åndsfylde.

Første del om Helligånden  (Helligånden er kommet)

I den første undervisning – som vi havde pinsedag – var det overordnede budskab, at Helligånden kom til os pinsedag for snart 2000 år siden og bor hos ethvert mennesker, fra det øjeblik det menneske kommer til tro.

Anden del om Helligånden  (Kom Helligånd!)

I den anden undervisning lærte vi, at selvom Helligånden bor i os og bliver i os, så formaner Bibelen os samtidigt til, at vi konstant skal lade os fylde af Helligånden. Og hvordan det skal forstås og hvordan vi følger denne formaning er altså temaet for den anden undervisning. Undervisningen er samtidigt begyndelsen på trinitatistiden (om kristentlivets vækst) i Agerskov Valgmenighed. Derfor den liturgiske grønne farve i powerpointpræsentationen.