Nåden alene – Troen alene – Skriften alene – Kristus alene – Gud alene æren

Det er nu 500 år siden reformationen tog sin begyndelse. Det kan næsten ikke overvurderes hvor stor betydning reformationen har haft for hele Europa og verden, både politisk, historisk og kulturelt. Alligevel er det vigtigste ikke alle de ydre begivenheder, men at reformatorerne – og særligt Luther – vendte tilbage til det bibelske evangelium.

Reformationsfejringen i Agerskov Valgmenighed

Derfor er det også dette evangelium vi vil sætte fokus på i valgmenigheden, når vi nu skal markere reformationen. Det vil vi gøre ud fra de fem reformatoriske hovedprincipper (Nåden alene – Troen alene – Skriften alene – Kristus alene – Guds alene æren), som meget godt udtrykker reformationens og Luthers syn på evangeliet om Jesus Kristus.

(Indtil videre har det ikke været muligt at få fat i optagerne til Skriften alene og Kristus alene)

Nåden alene (Sola gratia) – 27. august

Guds nåde betyder Guds ufortjente godhed. Evangeliet om Jesus Kristus handler om, at Gud af nåde frelser os. Det er altså ikke vores fortjeneste, der gør at vi kan frelses. Det er nåde alene.

Troen alene (Sola fide) – 24. september

Evangeliet om Jesus Kristus – vores frelse – bliver ikke vores ved at vi gøre gode gerninger, men simpelthen ved at tage imod denne gave i tro.

Skriften alene (Sola scriptura) – 15. oktober

Hvem bestemmer, hvad evangeliet om Jesus Kristus handler om? Er det bestemt efter om vi får personliger åbenbaringer og profetier? Eller er det kirkens overhoveder, der bestemmer det? Nej, for  reformatorerne var det klart – det gør alene Skriften.

Kristus alene (Solus Christus) – 5 november

Hvem kan hjælpe os til at få et godt forhold til den almægtige Gud? Vi er jo syndere. Gud er en hellig Gud. Vi har en, der kan. Og det er Jesus Kristus. Han er vores mellemmand. Og han er den eneste. Dine forældre er ikke mellemmand. Helgenerne er ikke mellemmand. Præsten er ikke din mellemmand. Nej, den eneste reformatorerne ville have som mellemmand, det var Jesus Kristus.

Gud alene æren (Soli Deo gloria) – 24. december

Når det er Guds nåde alene, der frelser. Når Kristus alene er mellemmanden og frelseren, og når vi ikke skal andet end at tage imod i tro for at få del i frelsen, så har vi ikke noget at være stolt af eller fremvise. Så er det Gud alene, der skal have al ære. Sådan som englene sang det julenat:

“Ære være Gud i det højeste”