Biskopperne har d. 23. dec. valgt at anbefale ikke at holde gudstjenester til og med søndag d. 3. januar. https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/fraraader-at-gennemfoere-julens-gudstjenester

Vi aflyser derfor julegudstjenesten i dag (24. dec.)  og på søndag (27. dec.) og også nytårsaften (31. dec. kl. 23.30). Ja, det er jo sådan det er i denne forvirrende tid. Men må Herren Jesus Kristus være vor faste holdepunkt og højtidspunkt i denne juletid.