Posts from januar 2021

2 poster

Benny og Præsten

af Jakob Rahbek

Benny er kommet på besøg i kirken, og han spørger præsten om alt det med gudstjeneste, kirke og Gud. Det er der kommet følgende videoer ud af ind til videre: (opdateres løbende) 1. del: Benny og præsten – Besøg i kirken 2. del: Benny og præsten – På prædikestolen 3. del: Benny og præsten – […]

Videoer til Bedeugen 2021

af Jakob Rahbek

I stedet for de aflyste møder i bedeugen, er der blevet lagt nogle videoer ud som kan opmuntre os til bøn og bibelbrug Det er en blanding for både børn og voksne. 1 Dag: Hvad mon Jakob skal finde i kassen? 2. Dag: Vi ser en lille film om den barmhjertige samaritaner og hører om […]