Bedeugen er blevet aflyst.

Men der bliver/er blevet lagt nogle videoer ud som man kan bruge som inspiration i løbet af ugen.

Det er en blandning for både børn og voksne. Tryk play og så kan du efterfølgende trykke frem til den video du ønsker at se.

Her er det oprindelige (nu aflyst) program:

Så er programmet for bedeugen 2021 fastlagt for Agerskov. Bedeugen i Agerskov er et samarbejde mellem valgmenigheden, Luthersk Mission, Indre Mission og KFUM&K.

Bedeuge 10.-17. januar

Mandag d. 11. jan. kl. 19.30: I sognehuset ved Luthersk Mission

Tirsdag d. 12. jan. kl. 19.30: I sognehuset ved KFUM&K

Onsdag d. 13. jan. kl. 19.30 I hjemmene

  • Ruth og Anker Nørgaard holder det i LM missionshus Rangstrupvej 12.
  • Børnebedemøde hos Leni og Kåre, Strandelhjørnvej 3. Kl. 17,30
  • Lene og Knud Lund, Bispelunden 28
  • Ungdomsbedemøde hos Diana og Preben Andersen, Sønderbyen 34

Torsdag d. 14. jan. kl. 16.45: I kirken ved valgmenigheden
Bedegudstjeneste for hele familien

Fre. d. 15. jan. kl. 19.30: I missionshuset ved Indre Mission

Søn. d. 17. jan. kl. 14.00: I kirken (afslutning på bedealliancen)

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed
og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

Læs mere på https://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/