Menighedshjælper

Vi søger en ressourceperson (20%), der vil hjælpe med at synliggøre vores menighed og være tovholder på nogle af
menighedens velbesøgte aktiviteter.

Vi er en evangelisk-luthersk valgmenighed med ca. 130 børn og voksne, der ønsker at være tro mod bibelen og kirkens bekendelsesskrifter. Menigheden er trofast omkring gudstjenesterne og ser det som en fælles opgave at løfte opgaverne. Vi holder vores gudstjenester i Agerskov Kirke, og har en god kontaktflade til mange mennesker, bl.a. gennem Gospel Kids, K-Klub og vores onsdagsmiddage. Desuden er der et positivt og frugtbart samspil med missionsforeningerne i lokalområdet.

Du er en personlig kristen, der vil tjene Gud og mennesker gennem en række konkrete opgaver i vores menighed. Vi er spændte på at høre om din baggrund, for vi tror faktisk mange forskellige mennesker kan byde ind på opgaverne nedenfor!  Det afgørende bliver kombinationen af kald, baggrund og relevant erfaring. Vi vil vægte ansøgere, der kan arbejde selvstændigt med opgaverne, og som kan bidrage med gode ideer og en kreativ tilgang.

Opgaver

Gøre synlig

Dine opgaver bliver bl.a.:

  • At opdatere valgmenighedens hjemmeside og synliggøre os på Facebook
  • Skrive nyheder fra gudstjenester og øvrige aktiviteter
  • Ajourføre og videreformidle vores gudstjenesteliste og aktivitetskalender til diverse medier

Hjælpe til

Dine opgaver bliver bl.a.:

  • At være tovholder ved planlægning af nogle af følgende aktiviteter: K-Klub, Onsdagsmiddag, Opstartsmøde for konfirmander, Konfirmandlejr. Selve aktiviteten ledes af præsten eller frivillige.
  • At booke lokaler, stå for indkøb, trykke programmer og sangblade mv. ved menighedens aktiviteter
  • At finde organist samt frivillige til de opgaver, der ligger ud over tjenestegrupperne
  • I samarbejde med præsten at stå for pleje af frivillige, herunder fornyelse af tjenestegrupperne gennem inddragelse af nye hjælpere

Stå for

Dine opgaver bliver bl.a.:

  • At være leder for GospelKids, der øver fredag eftermiddag og som synger ved forskellige arrangementer 3-4 gange hvert halvår. Koret har lige nu nogle modne sangere, der sørger for den musikalske ledelse, så din opgave vil bestå i at skabe den åndelige, pædagogiske og praktiske ramme omkring koret.
  • At træde ind og lede bedemøde, onsdagsmiddag, konfirmandundervisning mm, når præsten er forhindret, ligesom der kan blive tale om at træde ind og stå for andre enkeltstående opgaver, når behovet opstår.

Se mennesker!

Som medarbejder i valgmenigheden kommer du tæt på mange mennesker. Så vi forventer du har syn for det enkelte menneske, du møder, og vil arbejde på at lære menigheden at kende. Vores mål er ikke først og fremmest at lave aktiviteter. Det er at møde mennesker med evangeliet – i ord og handling.

Vilkår

Du refererer til menighedens bestyrelse, og vil i det daglige indgå i et samarbejde med præsten. Der stilles ikke kontor til rådighed.

Stillingen er normeret til 20% af fuld tid.

Lønnen vil være på niveau med aflønningen i en tilsvarende sognemedhjælperstilling i folkekirken.  Indplacering sker efter kvalifikationer og anciennitet. Der ydes ikke rådighedstillæg. Der gives 12% i pension.

Ny ansøgningsfrist:  Tirsdag 13. marts.

Ansøgning, CV samt kopi af eksamensbevis og andre relevante bilag stiles til menighedens formand, der også står til rådighed med yderligere information.

Poul Arne Nyborg

Bovlund Bjergvej 36

6535 Branderup

Mail: poularne@nyborgs.dk

Tlf: 3072 4970