Hvad er K-klub?

K-klub er en konfirmandklub, hvor vi gerne vil høre mere om den Gud, vi har mødt eller møder til konfirmationsforberedelsen, og hvor vi har det rigtig sjovt.

Hvem er det for?

For teenagere der går i 7-9. klasse

(man må godt komme selv om man ikke har fulgt/følger undervisningen i Agerskov Valgmenighed og også selvom man slet ikke skal konfirmeres).

Er der er noget spiseligt? Ja, hver gang – og det er godt!

Bliver der tid til hygge? Ja, vi har andagt, aktivitet og bagefter altid massere af hygge!

Pris: 20 kr. pr. gang vi har K-Klub alene uden resten af LMU.

Sted: Agerskov Kristne Friskole (AKF) eller i LMs missionshus, Rangstrupvej 12, Agerskov (missionshuset)

Transport: Vi kan hjælpe med at arrangere transport. Eller I kan aftale indbyrdes.

Datoer:  25. februar – 24. marts – 21. april – 5. maj – 19. maj 

Kontakt:

Valgmenighedspræst Jakob Rahbek, 22321416, praest@agerskovvalgmenighed.dk