Bandet LovsangsJam vil denne aften lede os i lovsang.

  1. Lovsange ved LovsangsJam og andagt ved Jakob Rahbek
    Kaffe i sognehuset
  2. Mulighed for at vælge sange der skal synges