Sermons by Præst, Jakob Rahbek

10 poster

Zakarias’ lovsang – 3. s. i advent

af

Zakarias lovpriste Gud for hans underfulde frelse, efter han havde været i stilhed i 9 måneder. Må vi også søge stilhed – og indimellem fasten – så også vi besinder os på at være klar til når Jesus kommer igen for at forløse sit Guds folk.

Troen alene

af

Evangeliet om Jesus Kristus – vores frelse – bliver ikke vores ved at vi gøre gode gerninger, men simpelthen ved at tage imod denne gave i tro.
2. del af en serie om reformationen fra gudstjenester i Agerskov Valgmenighed 2017

Prædiken: Helbredelse ved bøn (tekstnoter)

af

Søndag d. 22. januar (3. s. e. helligtrekonger) underviste jeg om helbredelse.
Her kan der ses en fortegnelser over bibelsteder, så vi kan se
– at det var almindeligt at bruge håndspålæggelse når man bad for syge.
– at man også af og til brugte at salve den syge med olie.
– at ikke alle kristne, der var syge, blev helbredt.