Sermons by Præst, Jakob Rahbek

110 of 17 poster

Kirke for fire generationer

af

Jeg (Jakob Rahbek, præst) har for nyligt hørte et meget inspirerende foredrag af en norsk prædikant og bedstefar(!) Runar Landro. Her gjorde han sig kloge tanker om, hvordan kirken skal være en kirke for fire generationer. Jeg blev utrolig udfordret af det og satte mine tanker fra mødet sammen til en prædiken, som jeg prædikede […]

Hvordan kan vores liv blive forvandlet?

af

Vores liv er som muldjorden. I sig selv er den død, men ligesom jorden kan blive fyldt med fantastisk liv, når der kommer et frø eller et korn i jorden, sådan kan også vores liv blive forvandlet, når det kommer i forbindelse med Guds Ord.

Zakarias’ lovsang – 3. s. i advent

af

Zakarias lovpriste Gud for hans underfulde frelse, efter han havde været i stilhed i 9 måneder. Må vi også søge stilhed – og indimellem fasten – så også vi besinder os på at være klar til når Jesus kommer igen for at forløse sit Guds folk.

Troen alene

af

Evangeliet om Jesus Kristus – vores frelse – bliver ikke vores ved at vi gøre gode gerninger, men simpelthen ved at tage imod denne gave i tro.
2. del af en serie om reformationen fra gudstjenester i Agerskov Valgmenighed 2017