Vores tro – Om Guds kærlighedsoffer Jesus Kristus

  • Vi tror, at Gud gav det største, han havde, fordi han elsker os mennesker. (Joh 3,16)
  • Vi tror, at Guds søn Jesus døde for vores skyld – selvom vi har gjort så meget forkert mod ham. (Rom 5,6)
  • Vi tror, at Jesus opstod og vandt over døden, så døden heller ikke behøver at få det sidste ord i vores liv. (1 Kor 15,20-21)
  • Vi tror, at vi ved tro på Jesus har fællesskab med Gud, syndernes forladelse og et evigt liv. (Rom 5,1)

Dette og meget mere er vores tro, som vi glæder os over og er stolte af at kunne forkynde og lytte til i vores menighed. Vi ønsker, at Agerskov Valgmenighed skal være et sted, hvor nye gæster i kirken må få del i dette vidunderlige budskab, og hvor de, der allerede tror, må finde inspiration og hjælp til at blive i troen.

Grundlaget for vores tro (Bekendelsesgrundlaget)

Dette fantastiske budskab har vi fundet i Bibelen, som vi derfor ser som Guds urokkelige ord og eneste vejledning i lære og liv. Derfor har vi skrevet i vores vedtægter, at grundlaget for vores tro er…

1. De bibelske skrifter som Guds inspirerede og urokkelige ord som eneste kilde og norm for kristen lære og liv.” (§2. Bekendelsesgrundlaget. Stk. 1)

Der er jo forskellige opfattelser af, hvad Bibelen siger. Derfor henviser vi i vores vedtægter også til fem bekendelsesskrifter, der beskriver vores (og resten af folkekirkens) forståelse af Bibelen:

”2. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter (Den Apostoliske, den Nicænsk-konstantinopolitanske og den Athanasianske samt Den augsburske Bekendelse og Luthers lille Katekismus) som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes anvendelse.” (§2. Bekendelsesgrundlaget. Stk. 2)

Vi har dermed det samme bekendelsesgrundlag som resten af den danske folkekirke er forpligtet på. Derfor har vi også haft mulighed for i overensstemmelse med valgmenighedens loven af 1972 at kunne være en del af folkekirken. Agerskov Valgmenighed er således en del af Den Danske Folkekirke.

De fem bekendelsesskrifter kan findes her på folkekirken.dk.

Odenseerklæringen

Da dele af folkekirken og også mange folkekirkepræster i dag vedkender sig opfattelser om lære og liv, som går imod Bibelens ord, har vi valgt også at tilslutte os Odenseerklæringen, som svarer tydeligt på en række aktuelle problemstillinger, som der er i vores folkekirke.

Læs hele Odenseerklæringen her:

Eksempler fra erklæringen, hvor den svarer klart på en række spørgsmål, hvor der desværre er andre i folkekirken, der enten fortier eller benægter disse bibelske sandheder:

Om Bibelens autoritet:

Bibelen er eneste absolutte autoritet i alt, hvad der angår kristen tro, lære og liv. Det medfører, at Bibelen ikke kun indeholder Guds ord, men er Guds ord.

Om Jesus fysiske opstandelse:

Han opstod fysisk og konkret af graven

Bliver alle frelst?

At vi alle er syndere og som sådan under dom, betyder ikke, at vi alle nu er under nåde. Uden anger og tro fører ulydighed mod Guds vilje til evig fordømmelse.

Om ægteskabet mellem mand og kvinde

Når samfundet således indretter sig med andre samlivsformer end livslangt ægteskab mellem mand og kvinde, følger kirken ikke efter.