De nyeste afholdte prædikner kan findes på dette link:

Det Gamle Testamente

Matthæusevangeliet:

Markusevangeliet

Lukasevangeliet

Johannesevangeliet

Apostlenes Gerninger, NTs breve og Johannes Åbenbaringen