Denne prædiken bygger på anden del af en miniserie om Helligånden. I første del (kan høres her) var det overordnede budskab, at Helligånden er kommet til os pinsedag for snart 2000 år siden og bor hos ethvert mennesker, fra det øjeblik det menneske kommer til tro.

Denne prædiken handler om, at vi selvom Helligånden nu bor i os og bliver i os, så lærer Bibelen os samtidigt at vi skal lade os fylde af Helligånden. Og hvordan det skal forstås og hvordan vi følger denne formaning er altså temaet for den anden undervisningsgang.

Prædiken er samtidigt begyndelsen på trinitatistiden i Agerskov Valgmenighed – deraf den liturgiske grønne farve i powerpointpræsentationen.