I valgmenigheden ønsker vi at lede til tro og også styrke troen. For Gud er en levende Gud, der ønsker, at vi skal leve sammen med ham og hos ham finde frelse.
Bibelen siger, at troen kommer af det, vi hører, og derfor lægger valgmenigheden vægt på god og levende undervisning og forkyndelse af, hvad Bibelen fortæller os og som peger hen på Jesus.

Derfor har vi i valgmenigheden:

  1. forkyndelsen til vores gudstjenester.
  2. andagter til onsdagsmiddage
  3. bibelhistorier i legestuen
  4. præstens husbesøg og medlemssamtaler.
  5. nadver
  6. gode sange og salmer
  7. og meget meget mere.

Læs mere om hvad vi tror på her:

Læs også om vores to andre værdier. Nemlig nærvær og udrustning.