Posts by Jakob Rahbek

1120 of 65 poster

Nyt gudstjenesteprogram er lagt

af Jakob Rahbek

Så er der lagt gudstjeneste for resten af 2022. Klik endelig rundt og måske skriv tiderne i jeres kalendere. Vi ser frem til de mange gudstjenestefejringer med jer

Konfirmation 2022

af Jakob Rahbek

Så blev 16 konfirmander konfirmeret i valgmenigheden. Dejlig dag, solen skinnede, og inden i kirken blev der sagt ja. Præsten prædikerede om to vigtige navne. Vores eget navn, for Gud “kalder dig ved navn, du er min” og så Jesu navn, som er frelsernavnet vi alle må kalde på. Vores ønske for alle konfirmanderne er […]

Liste over konfirmanderne i Agerskov Valgmenighed

af Jakob Rahbek

Lørdag d. 28. august Agerskov Kirke kl. 10.00 Valgmenighedspræst: Jakob Rahbek Esben Refslund-Nørgaard Freja Æbelø Busk Hansen Isabella Alia White-thompson Kathrine Rask Breum Margrethe Jørgensen Mathilde Præstgaard Bendixen Mattie Englund Jørgensen Oskar Juul Richter Silas Bomberg Nørgaard Sidsel Liv Krüger Tikva Clement Nyborg Valdemar Bjørn Aarøe William Elias-Hansen Søndag d. 29. aug. Agerskov Kirke kl. […]

Agerskov By Night og Extreme Løbet

af Jakob Rahbek

Uge 32 var en spændende uge for hele Agerskov. Først kom Post Danmark rundt og så var der Agerskov By Night og ExtremeLøbet. Agerskov Valgmenighed var med til Agerskov By Night om torsdagen med en stand. Mange kom forbi og 83 personer udfyldte en “Tip en 7’er”. Det blev Erik Biel som vandt valgmenighedens præmie […]

Videoer til Bedeugen 2021

af Jakob Rahbek

I stedet for de aflyste møder i bedeugen, er der blevet lagt nogle videoer ud som kan opmuntre os til bøn og bibelbrug Det er en blanding for både børn og voksne. 1 Dag: Hvad mon Jakob skal finde i kassen? 2. Dag: Vi ser en lille film om den barmhjertige samaritaner og hører om […]

Fordybelse i julens 12 dage

af Jakob Rahbek

Playliste med oplæggene. 1. dag i julen: Juledag – Jesu fødselsdag (25. dec.) Salme: Det kimer nu til julefest (DDS 94, SOS 146) Tekst: Joh 1,1-14 Bønnetema: Lovprisning af den høje gæst 2. dag i julen: Anden juledag – Skt. Stefansdag (26. dec.) Salme: Den yndigste rose er fundet (DDS 122, SOS 145) Tekst: ApG […]

Julens gudstjenester – aflyst

af Jakob Rahbek

Biskopperne har d. 23. dec. valgt at anbefale ikke at holde gudstjenester til og med søndag d. 3. januar. https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/fraraader-at-gennemfoere-julens-gudstjenester Vi aflyser derfor julegudstjenesten i dag (24. dec.)  og på søndag (27. dec.) og også nytårsaften (31. dec. kl. 23.30). Ja, det er jo sådan det er i denne forvirrende tid. Men må Herren Jesus Kristus […]

Konfirmandholdet – godt i gang

af Jakob Rahbek

Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye hold konfirmander. 24 konfirmander fra Agerskov Kristne Friskole, hvoraf 6 af dem er fra medlemmer af menighed. 14 skal konfirmeres lørdag d. 1. maj i Agerskov Kirke6 skal konfirmeres søndag d. 2. maj i Agerskov Kirkeog så er der 4 konfirmander som skal konfirmeres i […]