Hvor er Jesus nu? Han sidder ved Gud faders højre hånd, men er samtidig os helt nær.